Uppnår ni lagkraven?

 Vi hjälper er att uppfylla Webbdirektivet.
Inkludera alla användare

Vad är Webbdirektivet

Sedan den 2 december 2016 står det klart att alla EU-länder ska få lagar som syftar till ökad digital tillgänglighet för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning. I Sverige genomförs direktivet genom att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service började gälla den 1 januari 2019.

Webbdirektivets viktiga datum

Följande datum finns angivna i webbdirektivet.

Webbdirektivet @ YouTube

Kika in på de senaste klippen om webbdirektivet.

Tillgänglighet i Video 25:48

Från och med den 23 september 2020 börjar webbdirektivet att gälla för videofilmer publicerade av offentlig sektor. Pär Lannerö, från Post- och telestyrelsen (PTS), berättar vad detta innebär och hur det påverkar offentlig sektors arbete med rörlig bild.

Praktiska Tips 33:54

Föreläsningen passar dig som utvecklar, designar eller publicerar på webb och vill få hjälp att förstå tillgänglighetskraven samt få praktiska tips på hur du gör för att uppnå dessa krav.

EU Web Laws 1:20

Web Accessibility and non-discrimination laws have transformed over the years, varying from one country and restrictions to another. The same can be said about the European Union and its member states. The EU is governed by two Web Accessibility Laws: EU Web Accessibility Directive (EN 301 549) & European Accessibility Act.

Paketlösning

Tillgänglighetsanalys

 • Vi går igenom 100+ kontrollpunkter
 • Analys mot lagkrav
 • WCAG 2.1 AA
 • Rapport
 • Excel-lista
 • Tillgänglighetsredogörelse
 • Fast pris
Flexpaketet

Tillgänglighetsanalys

 • Analys mot lagkrav eller stickprovsanalys
 • WCAG 2.1 A, AA eller AAA
 • Rapport och/eller excel-lista
 • Timpris

9 smarta råd

Inget tillfälle har varit bättre än nu för att tillgänglighetsanpassa er webb.

Flexibel navigering

Tillhandahåll sätt att hjälpa användarna att navigera, hitta innehåll och avgöra var de är.

Smarta länkar

Använd tydliga länkar som underlättar för alla, och bara när de gör nytta.

Tillgängliga knappar och formulär

Anpassa storleken på textfält till förväntat innehåll och använd lagom många knappar.

Tydliga bilder och grafiska objekt

En bild av ett handskrivet brev kan ha en alt-text som återger innehållet.

Välbalanserade färger och kontraster

Använd god kontrast för informationsbärande delar av illustrationer och annat grafiskt innehåll, så långt det är rimligt.

Strukturerade rubriker

Välj inte rubriknivå efter textstorleken i webbläsarna. Utgå från semantiken och använd CSS för att styra presentationen.

Validerad HTML kod

Kontrollera att era mallar för funktioner, tjänster och stilmallar validerar i enlighet med er valda standard.

Responsiv design

Anpassa innehållet till små skärmar och visa det viktigaste innehållet tidigt.

Anpassad tidsbegränsning

För vissa användare och i vissa sammanhang behövs gott om tid för att använda digitala tjänster.

Kontaktpersoner

Experter på tillgänglighet

Awesome :)

Alexander Boström

Kundansvarig Tillgänglighet

0702 – 45 18 27
alexander@qualitythink.se