Vad är skillnaden på UI och UX design? 

Av december 11, 2020ui-design, ux-design, webbutveckling
Vad är skillnaden på UI och UX design

Dessa begrepp är vanligt förekommande inom webbutveckling och är något snarlika vilket gör att de lätt kan bli förväxlade. Både UI och UX design är viktiga komponenter för ett lyckat webbprojekt så vad är egentligen skillnaden på UI och UX design?

UX design (user experience design) 

Handlar om interaktionen som sker mellan dig som användare och en produkt. UX design har som syfte att göra interaktionen så enkel och effektiv som möjligt för att användaren enkelt ska uppnå målen med produkten. Fokus för UX design är att ta reda på hur man använder ett system och försöka förutse vilka behov som användarna har. När behoven är identifierade är det viktigt att gränssnittet har element som uppfyller dessa identifierade behov. 

UI design (user interface design) 

Handlar om hur en produkt ser ut och hur den blir uppfattad av användarna. Inom UI design är det färger, kontraster, format, bilder och typsnitt som anpassas för att fånga målgruppens intresse. Därför kan man kan säga att UI design fokuserar på hur ett system ser ut, ett väl fungerande gränssnitt, informativa element och färger som är tilltalande. 

Varför behöver man UI och UX design?

Bra UI och UX design behöver du för att skapa en positiv kundupplevelse. Det är sedan den positiva kundupplevelsen som i sin tur bygger varumärken och driver försäljning. Därför kan det vara avgörande att skapa ett gränssnitt som är välfungerande och innovativt. 

Vi på Quality think vet att bra webbdesign har många fördelar. Om du eller ditt företag behöver hjälp med ett webbprojekt kan du läsa mer om våra tjänster här.