Vi ger er en lista med några av branschens vanligaste KPI:er. Vad är KPI:er och hur använder man dem? KPI är en förkortning av key performance indicator och är ett mätbart nyckeltal. Genom att sätta relevanta KPI:er har verksamheten en mätbar indikator på hur väl företaget eller en viss kanal eller aktivitet presterar. Har du några frågor? Hör gärna av er till oss via Instagram. 

CTR – click through rate/klickfrekvens

Click through rate formel. Länkklick/visningar x 100Click through rate eller klickfrekvens som det heter på svenska, är ett procenttal för hur stor andel av de som sett annonsen och sedan klickat på den. Detta är ett sätt att mäta hur väl en annons lyckats fånga målgruppens intresse.  

Exempel: 1000 personer har sett din annons varan 25 har klickat på den. Din CTR är därmed 25/1000 x 100 = 2,5%.


CPC – cost per click/kostnad per klick

Cost per click formel. Annonskostnad/antal länkklick

Kostnad per klick räknar ut hur mycket du under en kampanj behöver betala för respektive klick. Ju fler klick, desto lägre kostnad. 

Exempel: Du lägger 3000kr på en kampanj och får 250 klick. Din CPC är därmed 3000kr/250klick=12kr/klick.


CPM – cost per mille/kostnad per tusen visningar

Cost per mille formel. Annonskostnad/antal visningar x 1000

Cost per mille eller kostnad per tusen visningar räknas ut för att visa hur mycket du betalar för att nå ut 1000 gånger. 

Exempel: Du lägger 500kr på en annons. Annonsen visas 15000 gånger. Din CPM är därmed 500kr/15000 visningar = 33,3kr. 


Conversion rate – konverteringsgrad

Conversion rate formel. Antal konverteringar/antal besök x 100

Konverteringsgraden används för att räkna ut hur många av besökarna som genomför en konvertering på din sida (exempelvis genomför ett köp, ansöker till ett jobb, börjar prenumerera på nyhetsbrev).

Exempel: Du har 1000 besök på din hemsida. 23 av dessa genomför ett köp. Din conversion rate är därmed 23/1000 x 100 = 2,3%.

Vill du ha ännu en lista med KPI:er? Behöver du se över hur dina sociala kanaler eller hemsida presterar? Vi hjälper dig gärna med bra design som skapar konvertering, SEO och Google ads för mer trafik eller annonser på sociala medier. Hör av dig till oss idag så pratar vi ihop oss!