sSociala medier strategi

Sociala medier besöks dagligen av runt 84 % av alla internetanvändare. Det är inte svårt att lista ut vilken enorm potential som finns för ditt företag att nå ut till dina kunder. Genom att ha en strategi för dina sociala medier så kan du på så sätt ta företaget till helt nya höjder. Nedan listar vi hur du skapar din sociala medier-strategi.

 

1. Vad är vårt syfte?

Först och främst är det bra att se över syftet med närvaron i de sociala medierna. Varför och hur vill vi synas? Är det ett budskap som ska framföras? Eller är det fokus på att bygga upp varumärket? Vilka kanaler väljer vi?

2. Definiera mätbara mål

Utan konkreta mål blir det svårt att skapa en plan för dina sociala medier. Det du behöver tänka på är att sätta ett mätbart mål, ett mål som dessutom är rimligt att nå. Målet kan vara att öka varumärkeskännedomen eller att nå en viss typ av konvertering där kunden gör ett köp på hemsidan. Se därefter till att dessa mätpunkter matchar ditt syfte.

3. Vilken är din målgrupp?

Hur når vi ut i mediebruset och skapar engagemang? Du behöver främst ha en tydlig bild över hur din målgrupp ser ut. Ju mer du vet om målgruppen desto lättare blir det.

      • Anpassa din tonalitet till din målgrupp
      • Ta reda på vad som är viktigt för din målgrupp.

4. Schemalägg och planera innehåll

En bra tanke är att i förväg planera sitt innehåll med en innehållskalender. På sociala medier gäller det att vara aktiv och publicera regelbundet för att på så sätt fångas upp av algoritmerna. Publicera relevanta inlägg för målgruppen, hellre kvalitet framför kvantitet.

5. Mät rätt saker och Analysera löpande

När det kommer till sociala medier så är den absolut viktigaste punkten relationen som du har med kunden. Ett tips är att försöka skapa engagemang och att sedan mäta detta. Vissa inlägg fungerar bättre än ändra – ta reda på varför och optimera dina insatser. Kom ihåg att du även behöver följa upp och analysera dina mätvärden.

Vi på Quality Think älskar att se hur resultatet av en bra sociala medier-strategi växa fram. Vi kan erbjuda konsulter men tar oss även an projekt där vi låter teamet arbeta fram den bästa strategin för just dig.
Nyfiken och vill veta mer? Läs mer om våra tjänster.