I samarbete med Tukan Förlag utvecklade vi Tukan Digital, en digital plattform designad för att fungera som ett lärarverktyg i skolan. Med visionen Läromedel till alla elever – För en likvärdig skola syftar plattformen till att skapa en inkluderande och effektiv inlärningsmiljö för elever och lärare.

Tukan Digital är en omfattande plattform som innefattar flera nyckelfunktioner för att stödja undervisning och lärande i skolan:

  1. Lärarhandledning och digitala versioner av tryckta material: Plattformen erbjuder en digital lärarhandledning och tillgång till digitala versioner av de tryckta materialen, vilket ger lärarna möjlighet att enkelt organisera och planera sina lektioner.
  2. Arbetsblad: Digitala arbetsblad finns tillgängliga för eleverna att arbeta med och för lärarna att använda som en del av undervisningen.
  3. Klassrumsboken innehåller gemensamma genomgångar, digitala övningar och inlästa kapitelberättelser som kan projiceras för hela klassen.
  4. Elevwebben ger eleverna tillgång till självrättande övningar kopplade till varje moment, vilket ger ytterligare färdighetsträning och möjligheter för individuell utveckling.

Tukan Digital har blivit ett värdefullt verktyg för lärare och elever inom skolan. Plattformen har fått mycket positiv respons och bidrar till en mer effektiv, engagerande och likvärdig inlärningsupplevelse för alla elever. Genom att erbjuda en integrerad och lättanvänd plattform har Tukan Digital förbättrat lärandet och underlättat för lärare att anpassa sin undervisning efter elevernas individuella behov och färdigheter.