Digital produktion, digitala lösningar, nästa thinker, quality think, qtg, quality think göteborg ab, digitala medier, it, konsulter, webbdesign, utveckling, design, strategi, webb, ux, ui, service design

Utmaningen

Telia hade en webbapplikation med en utdaterad design som hade ett stort behov av att fräschas till och uppdateras. Funktionsmässigt fanns det brister som gjorde det komplicerat för användaren, det var till exempel svårt att söka på adresser vilket ledde till missnöjda kunder.

Lösningen

Quality Think hjälpte Telia genom att bistå med expertkonsulter inom webb och med bra känsla för design som blev en del av Telias egna utvecklingsteam. Med snabba feedback-loopar med kunden och slutanvändarna kunde vi ta fram en ny och snygg design som följer Telias nya style guidelines. Resultatet blev mindre förvirring för användaren och därmed också nöjda kunder!