Utmaningen

Mälardalstrafik önskade sig en ny webbplats inför deras lansering. Kunden uttryckte bland annat en önskan om att man själv skulle kunna uppdatera webbplatsen med texter och bilder efter det att den var uppbyggd.  

Lösningen

Tillsammans med Nowa Kommunikation utvecklade vi en ny responsiv hemsida i Drupal till kunden. För att göra det enkelt för kunden utvecklade vi även widgets vilket gör det enklare att redigera hemsidan.