Digital produktion, digitala lösningar, nästa thinker, quality think, qtg, quality think göteborg ab, digitala medier, it, konsulter, webbdesign, utveckling, design, strategi, webb, ux, ui, service design
Utmaningen

Batteritillverkaren NorthStars kunder har ett problem med att se status för enskilda industribatteri på större batteriparker vilket kan leda till att de inte upptäcker batterihaveri i god tid. De behöver ha hjälp med att enkelt kunna avgöra, utan att åka till batteriparkerna, när ett batteri kommer att behöva bytas ut. NorthStar vill lösa detta genom att koppla upp batterierna mot internet.

Lösningen

Tillsammans med Tele2 IoT hjälpte vi NorthStar med att koppla upp batterierna och anpassa Tele2 IoT molnplattform. Till detta byggdes en responsiv webbportal som integrera mot molnplattformen och tydligt visade användarna med olika grafer och värden batteriernas status.