Utmaningen

Kemisamfundet önskade en mobilapplikation i samband med periodiska systemets fyller 150 år. I applikationen uttryckte kunden en önskan om att man skulle finna periodiska systemet, formler samt fakta om alla ämnen. Det fanns även en önskan om att appen skulle följa den grafiska profilen som Kemisamfundets nuvarande hemsida.

Lösningen

Vi tog fram en applikation innehållandes kundens alla önskemål i lagom tid till jubileet vilket resulterade i nöjda kunder!

I appen finns ett illustrerat periodiskt system på svenska, tabellsamlingen fickfakta samt 10st tumregler. Appen finns för gratis nedladdning i Google Play eller via App Store.