Digital produktion, digitala lösningar, nästa thinker, quality think, qtg, quality think göteborg ab, digitala medier, it, konsulter, webbdesign, utveckling, design, strategi, webb, ux, ui, service design

Utmaningen

Ale kommun kom till oss när dom behövde digitalisera kommunens tekniska handbok inom planering, projektering och byggande. Man hade som mål att den digitala handboken skulle underlätta för konsulter, entreprenörer och exploatörer inom kommunen i deras vardag. Man ville också göra det lättare för fler administratörer att kunna komma åt och redigera innehållet.

Lösningen

Efter en workshop med kunden tog våra UX-designers fram en mockup på designen handboken vilket sedan resulterade i en responsiv webbplats åt Ale kommun i CMS-verktyget WordPress. I samband med överlämnandet av projektet höll vi även en utbildning i verktyget så att kunden själv har möjlighet att lägga till innehåll på webbplatsen i framtiden.