Trollhättan Energi, ett energiföretag med en bred verksamhet, önskade en separat hemsida för att publicera sin årsredovisning på ett modernt och lättillgängligt sätt. De ville att den nya webbplatsen skulle vara lätt att nå från deras befintliga hemsida och att de själva skulle kunna uppdatera innehållet efter att webbplatsen var färdigställd.

Quality Think och reklambyrån Dragster samarbetade för att utveckla en responsiv och användarvänlig webbplats i WordPress för Trollhättan Energi. Vi installerade även tillägget TablePress för att möjliggöra mer avancerade tabeller, vilket gör det enkelt för kunden att presentera sitt finansiella data på ett överskådligt sätt. Vid projektets överlämning till kunden höll vi även en utbildning i WordPress för att säkerställa att de kunde uppdatera och underhålla webbplatsen på egen hand.

Den nya webbplatsen för digital årsredovisning blev en smidig och effektiv plattform för Trollhättan Energi att kommunicera sin finansiella information till intressenter och allmänheten. Genom att erbjuda en lättillgänglig och modern lösning, bidrog vi till att stärka företagets varumärke och öka insynen i deras verksamhet.

Quality Think är stolt över att ha varit en del av detta projekt och att ha hjälpt Trollhättan Energi att utveckla sin digitala kommunikation. Vi är övertygade om att vår expertis och vårt engagemang för att skapa skräddarsydda lösningar bidrog till att göra detta projekt till en framgång.

Länk till webbplats ➡️ aretsomgatt.trollhattanenergi.se