Utmaningen

Trollhättan Energi efterfrågade fristående hemsida där de kunde publicera sin årsredovisning på. Kunden uttryckte en önskan om att den nya hemsidan skulle kunna gå att nå från Trollhättan Energis redan existerande hemsidan och att kunden själv skulle ändra innehållet på hemsidan efter att webbplatsen var uppbyggd.

Lösningen

Tillsammans med Dragster Kommunikation tog vi fram en responsiv hemsida i WordPress åt kunden. Vi installerade också tillägget table press vilket möjliggör för kunden att göra mer avancerade tabeller om de önskar. I samband med överlämning till kunden utbildades de också i WordPress för att se till så att de själva kunde ändra innehållet.