En designprocess är ett arbetssätt där man i steg utvecklar produkter och tjänster med användarens behov i fokus. I denna artikel guidar vi dig igenom designprocessens olika steg.

1. Behovsanalys

Den viktigaste fasen av designprocessen är nämligen att försöka förstå dina användare och deras behov. Det gäller att vara nyfiken genom att lyssna och ställa frågor. Ett sätt att förstå sina användares behov är att göra en användarstudie. Det finns många spännande metoder att använda när man gör användarstudier, men oftast börjar man med olika typer av intervjuer av en målgrupp.

2. Definiera och strukturera

Det finns flertalet sätt att definiera och specificera vad användarna tycker. Varför inte sätta upp post-it-lappar? På så sätt kan du både kicka igång kreativiteten och få en struktur på vad er målgrupp tycker. Du kan även rama in grupperingar och samtidigt få en bra översikt på hur användarens situation ser ut.

3. Idéfasen

Nu ska lösningarna fram! Genom att brainstorma och bolla fram idéer på olika lösningar så kan du arbeta fram många olika perspektiv, ingen idé är dålig. Ett tips: Försök hitta så många lösningar som möjligt. Det finns hundratals av idé-tekniker, varför inte testa att anamma någon ny?

4. Prototyp

En prototyp är ett effektivt tillvägagångsätt när man vill utforska och testa sina designidéer. Prototyper kan göras i flera stadier beroende på behov, den behöver inte heller se ut som en slutprodukt, utan den kan ha olika nivåer av detaljrikedom.
Exempelvis kan en lo-fi prototyp vara bra i början då det går snabbt, man kan då även ta in utvecklare i ett senare stadie för att göra arbetet mer kostnadseffektivt.

5. Testa och utvärdera

Slutligen, prototypen ska även testas! Det är ett viktigt och spännande steg i designprocessen. Det är nu som du får veta vad användarna tycker. Testerna visar om du är på rätt väg och det finns fortfarande en möjlighet att backa bandet och justera.

Hoppas att vår guide har gett dig mer förståelse kring designprocessen! Om du är mer nyfiken på våra designprocesser tveka inte att kontakta oss. Glöm heller inte att följa oss på Instagram för att se mer kring design!