Så använder svenska folket internet 2018

Av november 14, 2018Nyheter, strategi, tips, trender

För drygt en månad sedan kom det ut en rapport om hur svenska folket använder internet. Nedan listar vi tre av de lärdomar som vi tar med oss från rapporten:

98% av svenska folket har tillgång till internet men andelen av de som uppger att de använder internet ligger 91%

Även om tillgången till internet i hemmet länge setts som hög så fortsätter den att stiga, från 95% 2017 till 98% 2018. Ökning beror främst på att det blivit allt vanligare i åldersgruppen 76+ med uppkoppling i hemmet. Där har ökningen gått från cirka 50% 2014 till nästan 90% 2018. Dock visar undersökningen även att det är fler som har tillgång till internet i hemmet än som faktiskt använder det. 2018 använde 94 procent av befolkningen internet och siffran var densamma 2017.

Unga använder i första hand mobilen för att använda internet. Bland äldre är det vanligare med datorn

Hos de yngsta åldersgrupperna 12-15 år används mobilen i första hand för att koppla upp sig. Samtidigt använder de i dem äldre åldersgrupperna 66-76+ i första hand datorn. Det är ingen åldersgrupp som använder surfplattan i högst utsträckning. För det dagliga användandet är det dock vanligt i de allra flesta åldersgrupper, förutom 76+, att man väljer mobilen framför både datorn och surfplattan.

61% av svenskarna blandar privatlivet och arbetet fullt ut via internet. Arbetar hemifrån och använder internet för privata ändamål på arbetet

93% av de som arbetar i Sverige använder nätet på sitt arbete åtminstone någon gång. När det gäller användningen på arbetet ser man att det är vanligare bland högskolestuderande att använda nätet på jobbet än de med lägre utbildningsnivå. Det är även vanligare bland de med högskoleutbildning att att arbeta hemifrån och att använda webben på arbetet för privata ändamål. 61 procent av den svenska arbetande befolkningen uppger att de arbetar hemifrån via internet och gör privata ärenden på internet på arbetet

Att internetanvändningen i Sverige ökar är givetvis något som vi på Quality Think ser positivt på och vi hoppas givetvis att det fortsätter öka så att allt fler kan ta del av allt kul som händer på webben!

Klicka här om du vill läsa mer om rapporten