Vi placerar ut ”lures” på strategiska platser – följ @qualitythinkab på Instagram för exakta PokeStops.