En jämställd arbetsplats

Vår organisation arbetar för att främja jämställdhet och jämlikhet i alla delar av verksamheten. Vi definierar begreppen och betonar att kvinnor och män ska ha lika möjligheter, rättigheter och utvecklingspotential på hela företaget. För att uppnå detta har vi utarbetat jämställdhetsplaner med konkreta åtgärder inom områden som rekrytering, löner, utbildning/kompetensutveckling, arbetsmiljö/arbetsförhållanden och sexuella trakasserier.

Vi eftersträvar blandade arbetsplatser med kvinnor och män och vid rekrytering beaktar vi likvärdiga meriter och jämställdhetsskrivning. Vi vill inte ha löneskillnader baserade på kön och genomför därför årliga lönekartläggningar samt könsneutral arbetsvärdering.

Vi erbjuder likvärdiga möjligheter för kvinnor och män inom utbildning/kompetensutveckling och genomför en kartläggning av utbildningsdagar. För att anpassa arbetsmiljön och arbetsförhållandena till alla, genomför vi en könsuppdelad kartläggning av sjukfrånvaro och arbetsskador samt kartläggning av arbetsmiljöns påverkan på kvinnor och män.

Slutligen har vi vidtagit åtgärder för att ingen ska utsättas för sexuella trakasserier, såsom utbildning av medarbetare, utnämning av kontaktpersoner och informationsspridning. Vi strävar efter en trygg arbetsplats där alla kan trivas och utvecklas.

/Vännerna på Quality Think