Innovativ och hållbar IT

Vi på Quality Think är stolta över att ha en stark hållbarhets- och miljöpolicy som genomsyrar alla aspekter av vår verksamhet. Som en digitalbyrå inser vi att vår bransch har en betydande miljöpåverkan, och vi strävar efter att göra allt vi kan för att minska vår klimatpåverkan och stödja en hållbar utveckling.

Vi arbetar aktivt för att minimera vår användning av icke-förnybara resurser och för att minska våra utsläpp av växthusgaser. För att uppnå detta använder vi innovativa tekniker och metoder för att främja en hållbar utveckling. Vi strävar efter att integrera hållbarhetsaspekter i alla våra projekt, från design och utveckling till underhåll och support.

En viktig del av vår hållbarhets- och miljöpolicy är att vi strävar efter att samarbeta med leverantörer och partners som delar vårt engagemang för hållbarhet och miljöskydd. Vi försöker också minska vårt avfall genom att återanvända, återvinna och återanvända material så mycket som möjligt.

Vi på Quality Think är fast beslutna att göra vårt bästa för att minska vår miljöpåverkan och stödja en hållbar utveckling. Vi är övertygade om att vår hållbarhets- och miljöpolicy inte bara är viktig för vår planet, utan också för vår framgång som företag.

Vår hållbarhetspolicy

Vi har en stark hållbarhetspolicy som fungerar som en vägledning för oss själva och våra partners. Vi strävar alltid efter att följa och överträffa gällande lagstiftning inom miljö och hållbarhet och att vara ett ansvarstagande företag med högt ställda krav på etik och hållbarhet. Vi söker ständigt efter bättre, mer hållbara alternativ för oss själva och våra kunder.

För att minska vår miljöpåverkan och stödja hållbar utveckling har vi ett detaljerat regelverk i vår inköpsprocess. All elektronik på Quality Thinks ska vara i högsta miljöklass och all begagnad elektronik ska hanteras på ett etiskt och hållbart sätt.

Vi strävar också efter att minimera vår användning av förbrukningsmaterial och att använda återvinningsbara förpackningar på våra kundevenemang och seminarier.

Som en del av vårt hållbarhetsarbete uppmuntrar vi också våra medarbetare att minska sin klimatpåverkan genom att ta cykeln eller kollektivtrafik till möten och att använda digitala verktyg för kommunikation och samarbete. Under pandemin har vi ställt om till distansarbete och använder digitala verktyg som Teams och Confluence för att leverera kvalitativa resultat enligt tidplan. Vi är fast beslutna att fortsätta arbeta för att minska vår miljöpåverkan och stödja hållbar utveckling både internt och tillsammans med våra partners.

/Vännerna på Quality Think